Enquête klanttevredenheid

Loonbedrijf G.D. de Vries

   Bereikbaarheid

1.

Is het bedrijf telefonisch of per e-mail goed bereikbaar? Of zou u dit liever anders zien?

 • Ook per SMS bereikbaar.
 • 06 is niet bekend.
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
58
96,6%
Opmerking
2
3,4%
Totaal
60
100,0%

2.

Wordt u netjes te woord gestaan, bijvoorbeeld bij het bellen voor een werkopdracht?

 • Goed.
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
60
100,0%
Totaal
60
100,0%

3.

Wat vindt u van de afhandeling van een klacht? Is dit goed of zijn er dingen die u liever anders ziet?

 • Bij veranderen tijdstip werkopdracht goed overleg.
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
59
98,3%
Opmerking
1
1,7%
Totaal
60
100,0%

   Geleverd werk

4.

Komt het bedrijf de gemaakte werkopdracht of afspraak altijd na? Of hebt u hier opmerkingen over?

 • Eerst melden bij boer voordat iemand begint.
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
55
91,6%
Opmerking
5
8,4%
Totaal
60
100,0%

5.

Hoe is de kwaliteit van het geleverde werk? Omcirkel wat van toepassing is.

 • Zeer Slecht - Slecht - Matig - Goed - Zeer Goed
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
60
100,0%
Totaal
60
100,0%

   Personeel

6.

Hoe is de omgang tussen het personeel en u als klant? En wat zou eventueel beter kunnen?

 • Geen verhalen van een boer bij iemand anders vertellen.
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
57
94,9%
Opmerking
3
5,1%
Totaal
60
100,0%

7.

Wat vindt u van de kwaliteit van het personeel? Zijn ze vaardig genoeg voor de machine's waar ze mee werken?

 • Stagiaires moeten soms nog wel wat leren.
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
55
91,6%
Opmerking
5
8,4%
Totaal
60
100,0%

8.

Blijft het personeel fatsoenlijk tegenover u, ook als u kritiek heeft? of zijn hier verschillen in? Kunt u hierin ook aangeven wie mogelijk niet fatsoenlijk is of blijft.

 • Over het algemeen erg goed.
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
58
96,6%
Opmerking
2
3,4%
Totaal
60
100,0%

   Machines

9.

Zijn de machines die Loonbedrijf de Vries gebruikt volgens u nog 'up to date' zo nee welke machines zouden aan vervanging toe zijn?

 • Machines zijn goed 'up to date'.
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
55
91,6%
Opmerking
5
8,4%
Totaal
60
100,0%

10.

Ligt de capaciteit van de machines hoog genoeg? Zo nee voor welke machines geldt dit?

 • Is hoog genoeg.
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
55
91,6%
Opmerking
5
8,4%
Totaal
60
100,0%

11.

Wat vindt u van de uitstraling van de machines, bijvoorbeeld een bepaald merk? Of geeft dit voor u geen meerwaarde?

 • Geen meerwaarde.
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
59
98,0%
Opmerking
1
2,0%
Totaal
60
100,0%

   Tarief

12.

Wat vindt u van de prijs-kwaliteit verhouding? Omcirkel wat van toepassing is. Evt is er een aanvulling bij te schrijven.

 • Zeer Slecht - Slecht - Matig - Goed - Zeer Goed
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
60
100,0%
Totaal
60
100,0%

13.

Is het tarief over het algemeen naar wens of heeft u hier opmerkingen over? Bijvoorbeeld in vergelijking met andere loonbedrijven.

 • Gemiddeld tarief.
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
58
96,6%
Opmerking
2
3,4%
Totaal
60
100,0%

   Diensten

14.

Is het aanbod van diensten door loonbedrijf de Vries groot genoeg, of mist u nog belangrijke diensten?

 • Genoeg diensten.
Antwoord
Aantal
Percentage
Goed
53
88,0%
Opmerking
7
12,0%
Totaal
60
100,0%