Dierlijke mest uitrijden

Voor het gebruik van dierlijke meststoffen gelden verschillende uitrijdperioden. Deze zijn afhankelijk van de mestsoort, de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland. De uitrijdregels gelden voor de mest van alle dieren, ook de hobbydieren. Deze regels gelden ook voor champost dat onder dierlijke mest valt.

Uitrijdperioden veranderen vanaf 2012

Vanaf 2012 krijgt u wel te maken met veranderingen in de uitrijdperioden:

  • Uitrijden van drijfmest op grasland dat ligt op klei- en veengrond mag van 15 februari tot 1 september van dat jaar.
  • Uitrijden van drijfmest op grasland op zand- en lössgrond is toegestaan van 15 februari tot 1 september van dat jaar.
  • Uitrijden van drijfmest op bouwland op alle grondsoorten mag van 1 februari tot 1 augustus van dat jaar.
  • Uitrijden van drijfmest op bouwland op alle grondsoorten mag van 1 februari tot 1 september van dat jaar als u een groenbemester teelt of in het najaar bollen plant.
Uitrijdverbod voor besneeuwde, bevroren en waterverzadigde grond

Het is verboden om dierlijke mest uit te rijden op (gedeeltelijk) besneeuwde of bevroren grond of als de bovenste bodemlaag verzadigd is met water. Voor besneeuwde en bevroren grond geldt het verbod niet voor vaste mest op grasland met een beheersregime. Het gebruik van vaste mest moet dan wel zijn toegestaan volgens het beheersregime.

Schema uitrijverboden voor dierlijke mest vanaf 2012
2012 en volgende
GRASLAND
Zand- en lössgrond dunne mest 1 aug t/m 31 jan
vaste mest 1 aug t/m 15 feb
Kleigrond dunne mest 1 sept t/m 15 feb
vaste mest 1 aug t/m 15 feb
Veengrond dunne mest 1 sept t/m 15 feb
vaste mest 1 aug t/m 15 feb
BOUWLAND
Zand- en lössgrond dunne mest 1 aug t/m 31 jan*
vaste mest 1 aug t/m 15 feb**
Kleigrond dunne mest 1 aug t/m 31 jan*
vaste mest geen uitrijverbod
Veengrond dunne mest 1 aug t/m 31 jan*
vaste mest geen uitrijverbod

Uitzonderingen:

*) het uitrijverbod geldt van 1 augustus tot en met 31 januari, behalve indien uiterlijk op 31 augustus van het betreffende jaar een groenbemester wordt geteeld of indien op het betreffende perceel in het daarop aansluitende najaar bloembollen worden geplant. In beide genoemde situaties geldt een uitrijverbod van 1 september tot en met 31 januari.

**) het uitrijverbod geldt van 1 augustus tot en met 15 februari, behalve als op de desbetreffende grond bomen worden geteeld. In dat geval mag er direct voorafgaand aan het planten van de bomen vaste mest uitgereden worden.