Stro verwerken

  • Stro persen in grote vierkante pakken, tot 2,5 m. lang.
  • Ronde balen in stro.
  • Stro hakselen.