Screensavers

Download hier onze mooie Screensavers.

  • Klik één van onderstaande plaatjes.
  • Kies Uitvoeren of Opslaan.
    • bij uitvoeren wordt de Screensaver direct geïnstalleerd.
    • bij opslaan wordt de Screensaver op de computer opgeslagen om later zelf te installeren.
  • Bij 'Eigenschappen voor Beeldscherm' > 'Schermbeveiliging' kan de wachttijd ingesteld worden wanneer de Screensaver moet beginnen.
  • Soms moet ook nog een PowerPoint Viewer geïnstalleerd worden. Volg dan de instructies die automatisch verschijnen na de installatie van de Screensaver.

Screensaver
Screensaver missers