Grond te nat om mest voor 15 september uit te rijden op klei en veen

Mestdistributeurs krijgen vanwege de veel te natte grond niet alle dierlijke mest voor de deadline van 15 september uitgereden op klei- en veengrond. LTO Nederland heeft daarom 10 september bij het ministerie van LNV een nieuwe aanvraag voor uitstel van het uitrijverbod ingediend. De mestopslagen raken steeds voller en de prijs voor mestafzet zal stijgen. En als nu wordt uitgereden is de uitspoeling erg hoog.

Een aanvraag voor uitstel van de deadline voor uitrijden door loonwerkorganisatie Cumela werd afgewezen omdat geen landbouwkundige argumenten werden ingebracht. 'Men moet geen datum prikken maar droge dagen tellen', zegt Coen van Kuijk van intermediair Van Kuijk uit Helvoirt.

bron: Agrarisch Dagblad, 13/09/10

Copyright ©2010 AgriHolland B.V.