Mei 2021

Wist u dat:

  • Er soms creatief omgegaan wordt met buizen?
  • Bij Holstiens nieuwe sleufsilo's zijn gerealiseerd?
  • Wij het momenteel druk hebben met dit soort werk?
  • En nog volop bezig zijn met mest?
  • En andere klusjes..