Februari 2019

Wist u dat:

  • De maand januari mooi winterweer voor ons was?
  • We dit werk nu al weer 20 jaar doen?
  • Er bij de zeedijk ook weer werk was?
  • We ook al 40 jaar werk doen bij it Wetterskip?
  • We ook bij het Nordwin aanwezig waren?